رسانه های عراق: انفجار تروریستی انتحاری در منطقه “الباب شرقی” بغداد چند شهید و زخمی بر جا گذاشت