تشریح آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور

دمشق-سانا

اداره کنترل ترافیک کشورمان با اشاره به بارش برف در محورهای مواصلاتی حومه دمشق و قنیطره و لاذقیه و السویدا، جاده‌های مسدود شده را نیز اعلام کرد.

بر اساس اطلاعیه اداره کنترل ترافیک محورهای که مسدود و نیمه مسدود عبارت اند از:

در حومه دمشق، محورهای رنکوس-حوش عرب، عسال-رنكوس، عسال-الجبه، الجبه-يبرود، المعره-يبرود، جبعدين-معلولا و همه محورهای منتهی به جبعدین نیمه مسدود هستند.

در لاذقیه، همه محورهای منتهی به صلنفه، محورهای بیت یاشوط-بشیلی، بیت یاشوط-منیزله و مرکیه-مقامات بنی هاشم مسدود هستند.

در طرطوس، محور قدموس-مصیاف نیمه مسدود است درحالیکه محورهای عنازه-مزرعه الشیخ علی المجدل، بلوسین رام ترزه-دیرالجرد نیمه مسدود هستند.

در سویدا، همه محورهای منتهی به مناطق صلخد و ملح و المشنف و شقا و محورهای شهبا-نمره-ام ضبيب-تيما -غيضه نمره و الكفر- صلخد مسدود درحالیکه محور المقوس-ظهرالجبل نیمه مسدود است.

در حما، محورهای شطحه-جوبه  و جورين-صلنفه مسدود و محورهای نهرالبارد- بيت ياشوط و عين الكروم – القرندح نیمه مسدود هستند.

اداره کنترل ترافیک از عموم رانندگان خواست تا تدابیر موردنیاز برای رانندگی در فصل سردسال را مورد توجه  قراردهند و از سالم بودن سیستم‌ چراغ‌ها و برف پاکن خودرو اطمینان حاصل کنند.

اداره کنترل ترافیک کشور با اعلام شماره تلفن 5422703 و5411365 از رانندگان و مسافران خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی به این شماره تماس بگیرند.

ل.ب