دمشق-سانا

1778- اکتشاف جزیره های هاوای توسط جمس کوک

1863- اسماعیل پاشا رهبریت مصر را پس از مرگ عمویش محمد سعید پاشا به دست گرفت

1911- اولین فرودی برای یک هواپیما بر روی هواپیما بر

1943- اعلام شکستن محاصره لیننگراد توسط شوروی ها 

1952- شروع انقلاب مردمی تونس علیه اشغالگر فرانسه

2002- پایان جنگ داخلی در سیرالیون