برگزاری دومین جشنواره عسل سوری در شهر بازی الجلاء دمشق/ویدئو