زخمی شدن یک نظامی ترک در روستای باتبو در حومه غربی حلب

حلب-سانا

یک نظامی ترک در روستای باتبو در حومه غربی حلب در پی تیراندازی افراد ناشناس به سمت خود زخمی شد.

خبرنگار سانا گفت: افراد ناشناس به یکی از نقاط نظامی رژیم ترکیه در روستای باتبو در حومه جنوبی حلب یورش بردند موجب زخمی شدن یک سرباز ترک گردید.