مذاکرات سوریه و کوبا برای تقویت روابط اقتصادی

هاوانا – سانا

دکتر إدريس ميا سفیر سوریه در کوبا با معاون اول وزیر تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری کوبا درباره تقویت روابط بین سوریه و کوبا  به ویژه در زمینه اقتصادی بحث و گفتگو کرد.

در این نشست که در ساختمان وزارت تجارت خارجی و سرمایه ‌گذاری کوبا در هاوانا برگزار شد، دو طرف وضعیت روابط دو جانبه و شماری از موضوعات متعلق به تقویت روابط اقتصادی علاوه بر همه‌گیری جهانی کرونا بررسی کردند .

سفیر إدريس ميا در این دیدار درباره وضعیت سوریه و چالش هایی ناشی از اقدامات اجباری یکجانبه آمریکا و غارت نفت سوریه توسط واشنگتن و سوزاندن محصولات کشاورزی سوریه توسط ابزارهای تروریستی آمریکا توضیح داد.