وزارت نفت و منابع معدنی: افزایش توزیع بنزین و برآورده های نفتی در استان ها

دمشق-سانا

وزارت نفت و منابع معدنی اعلام کرد: ازسرگیری فعالیت پالایشگاه بانیاس موجب افزایش توزیع بنزین و برآورده های نفتی در استان ها شده است.

مهندس احمد الشماط رئیس شرکت ملی توزیع فرآورده‌های نفتی (سوخت ها) در اظهارات خود به خبرنگار /سانا/ از افزایش توزیع برآورده های نفتی در دمشق و حومه آن خبر و توضیح داد: وضعیت تامین فرآوردهای نفتی با رسیدن محموله های جدیدی به تدریج بهبود یافته و ازدحام در پمپ بنزین ها کاهش می یابد.

مهندس الشماط نیز از ادامه تلاش ها برای بهبود وضعیت بنزین در سایر استان ها خبر داد.

لینا