امروز در تاریخ..12 ژانویه 1953 – جمال عبدالناصر فرمان انحلال اخوان المسلمین را صادر کرد

دمشق- سانا

امروز در تاریخ..

1755 – شاهزاده روسیه “الیزابت ” اولین دانشگاه در کشور خود را افتتاح کرد

1773 – تاسیس اولین موزه عمومی در ایالات متحده 

1806 – فرانسه از وین خارج شد

1924 – اولین انتخابات پارلمانی مصر اجرا شد

1953 – جمال عبدالناصر فرمان انحلال اخوان المسلمین را صادر کرد

1899 – پل مولر ، شیمی دان سوئیسی متولد شد

1834 – ویلیام گرنویل ، نخست وزیر انگلیس از دنیا رفت

روز ملی جوانان در هند