وزارت امور خارجه: سوریه اقدام ظالمانه آمریکا در درج نام جمهوری کوبا در لیست کشورهای حامی تروریسم را به شدت محکوم کرد

دمشق – سانا

سوریه اقدام ظالمانه آمریکا در درج نام جمهوری کوبا در لیست کشورهای حامی تروریسم را به شدت محکوم کرد.

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه  و مهاجران اعلام کرد، این تصمیم آمریکا بار دیگر بیانگر سردرگمی دولت آمریکا در روزهای پایانی خود، از دست دادن اعتبارش و عدم رعایت توافقنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و نیز قطعنامه‌های سابق آمریکا است.

این منبع افزود: رویکرد آمریکا در تحریم کشورهایی که از سیاست آمریکا پیروی نمی‌کنند و مدافع حاکمیت و عزت ملی خود هستند در برابر عزم و اراده ملت های آزاده محکوم به شکست است و تنها ماحصل آن تشدید تنش در عرصه بین‌المللی است.

این منبع  بار دیگر همبستگی کامل جمهوری عربی سوریه را با رهبری و ملت  دوست جمهوری کوبا اعلام و تاکید کرد: انقلاب کوبا که بیش از نیم قرن در برابر محاصره آمریکا مقاومت کرد، قادر است با این تصمیم دولت آمریکا هم مقابله کرده و آن را ناکام بگذارد. رژیم آمریکا بارها اثبات کرده حامی تروریسم است و از این پدیده در راستای دستورکارهای سیاسی خود حمایت می‌کند و اظهاراتش درباره منافع و حقوق سایر ملت‌ها ادعا و دروغ است.