گفتگو سوریه و الجزایر برای تقویت همکاری های مشترک بین دو کشور در زمینه کار و اشتغال

الجزایر – سانا

در دیدار الهاشمی جعبوب ، وزیر کار، اشتغال و تأمین اجتماعی کشور الجزایر و نمیر الغانم سفیر سوریه در الجزایر، دو طرف در خصوص راه های افزایش همکاری مشترک بین دو کشور و تقویت همکاری در زمینه های کار و اشتغال گفتگو کردند.

براساس بیانیه وزارت کار الجزایر، طی این جلسه که در مقر این وزارتخانه برگزار شد، موضوعات مورد علاقه مشترک، فرصت های همکاری دو جانبه و روابط تاریخی برادری بین الجزایر و سوریه مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر جعبوب آمادگی وزارت خود را برای تقویت رایزنی ها و ارائه پیشنهادهای مناسب برای توسعه کار مشترک بین دو طرف اعلام کرد در حالی که سفیر الغانم بر اهمیت توسعه روابط همکاری دوجانبه تاکید کرد.