رئیس جریان فریاد میهن لبنان: سوریه با حملات تروریستی و صهیونیستی مواجه است

بیروت – سانا

جهاد ذبیان رئیس حزب فریاد میهن لبنان با محکوم کردن حملات تروریستی و صهیونیستی که سوریه را هدف قرار داده، تأکید کرد که این اقدام به تلافی مواضع محکم سوریه و حمایت آن از مقاومت در لبنان و فلسطین و پایبندی اش به اصول ملی و ناسونالیتی خود انجام می شود.

رئیس حزب فریاد میهن لبنان گفت: تجاوزات صهیونیستی بدون حمایت آمریکا از دشمن صهیونیستی از یک سو و سازمان های تروریستی و حامیان آنها از کشورهای منطقه از سوی دیگر میسر نمی شد.

ذبیان همچنین از دولت لبنان خواست تا اقدامات مناسبی را برای جلوگیری از نقض آشکار اقدامات صهیونیست ها علیه حاکمیت لبنان انجام دهد.

وی در عین حال بر انسجام موقعیت بین کشورها و نیروهای محور مقاومت، پشتیبانی از ثبات سوریه و ایستادن در کنار آن در برابر جنگ جهانی تحمیل شده به این کشور تأکید کرد.