یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران: این رویکرد تاکید می کند که آمریکا بر رویکرد هژمونی و تسلط تک ‌قطبی پافشاری می کند

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران: این رویکرد تاکید می کند که آمریکا بر رویکرد هژمونی و تسلط تک ‌قطبی پافشاری می کند

شاهد أيضاً

شهادت دو کودک و زخمی شدن 6 شهروند در تجاوز توپخانه ترکیه به روستاهای منطقه ابو راسین در شمال حسکه

حسكه – سانا درپی تجاوز توپخانه ای نیروهای اشغالگر ترکیه به شماری از روستاها در …