افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی

واشنگتن – سانا

قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.

خبرگزاری رویترز اعلام کرد که قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال برای تحویل آتی امروز با 50 سنت افزایش به 52.02  دلار رسید.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز با 46 سنت افزایش به 48.82  دلار سنت رسید.