درخواست وزارت امور خارجه فلسطین از جامعه بین المللی برای متوقف کردن جنایات رژیم اشغالگر

قدس اشغالی – سانا

وزارت امور خارجه فلسطین مجددا از جامعه بین المللی خواست تا به شکل فوری برای متوقف کردن جنایات رژیم اشغالگر علیه ملت و اراضی و مقدسات فلسطین اقدام کند.

به نقل از خبرگزاری وفا، وزارت امور خارجه فلسطین در بیانیه ای تخریب اراضی فلسطینی ها در نزدیکی ورودی آرامگاه الیوسفیه در شهر اشغالی قدس را محکوم کرد.

خارجه فلسطین اعلام کرد که این تجاوزات در راستای طرح رژیم اشغالگر برای یهودی سازی شهر مقدس و اطراف آن و نابودی هویت تمدنی آن صورت می گیرند.

وزارت امور خارجه فلسطین همچنین تاکید کرد به همکاری با جامعه بین المللی برای متوقف کردن این جنایات و وادار کردن مقامات رژیم اشغالگر به توقف طرح های استعماری خود که مانع از تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی القدس می شود، ادامه خواهد داد.