دکتر بشار اسد با رئیس مجلس سنای پاکستان موضوع تروریسم و ضرورت موضع اصولی در مبارزه با آن از سوی همه کشورها گفتگو کرد

دمشق-سانا

دکتر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دیدار “نیر حسین بخاری” رئیس مجلس سنای پاکستان و هیئت همراهش که با حضور محمد جهاد اللحام رئیس مجلس سوریه انجام شد، موضوعات مورد اهتمام مشترک و در راس آنها موضوع تروریسم و ضرورت موضع اصولی در مبارزه با آن از سوی همه کشورها را مورد تاکید قرار داد.

در این دیدار همچنین ضرورت مسئولیت پذیری جامعه جهانی از طریق تشویق عمل جمعی مشترک برای غلبه بر این آفت که خطری برای همه محسوب می شود بدون اینکه حاکمیت کشورها و حق ملتها در تعیین سرنوشت خود نقض شود، و بدون دخالت خارجی مورد تاکید قرار گرفت.22222

دکتر بشار اسد در این دیدار، همکاری پارلمانی را میان کشورها مهم دانست و پارلمان ها را نمایندگان ملتها و در راستای تحقق منافع آنها دانست.

رئیس جمهور سوریه بر حمایت سوریه از تقویت فعالیت پارلمانی و اینکه مجمع مجالس آسیایی که نیر حسین بخاری ریاست آن را برعهده دارد به مجلس آسیایی قوی تبدیل شود که قادر به همکاری با پارلمان های دیگر باشد و بتواند راهکارهایی برای حل مشکلات منطقه و دنیا پیدا کند، تاکید کرد.

نیر حسین بخاری نیز ابراز اطمینان کرد که گام تشکیل مجالس آسیایی در همه زمینه های برای ملتهای قاره آسیا ثمر بخش باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که ثبات و صلح به سوریه در اسرع وقت بازگردد.

م.خ

ت-م

شاهد أيضاً

رئیس جمهور بشار اسد: ارتش عربی سوری از هیچ تلاشی برای انجام وظایف ملی خود دریغ نخواهد کرد ..ارتش سوریه همیشه جزو ملت ما بود و خواهد ماند

دمشق – سانا رئیس جمهور بشار اسد تاکید کرد که حلب و سوریه پیروز شده …