حسام الدین آلا: طرح رژیم اشغالگر برای نصب توربین های بادی در جولان اشغالی سوریه با قطعنامه های سازمان ملل در تناقض است

ژنو – سانا

حسام الدین آلا نماینده دایم سوریه در دفتر سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی در ژنو تاکید کرد که طرح رژیم اشغالگر برای نصب توربین های بادی در جولان اشغالی سوریه با قطعنامه های سازمان ملل در تناقض است.

نماینده دایم سوریه امروز با ارسال پیامی به میچل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار محکوم کردن تجاوزات رژیم اشغالگر علیه اهالی جولان اشغالی سوریه شد.

حسام الدین آلا در این پیام به تشریح اقدامات رژیم اشغالگر نقض حقوق اهالی ما در جولان اشغالی سوریه پرداخت و تاکید کرد: جمهوری عربی سوریه بارها نسبت به خطرات اقدامات رژیم اشغالگر که قانون بین المللی حقوق بشر را نقض می کند هشدار داد.

نماینده دایم سوریه گفت: تصمیم رژیم اشغالگر مبنی بر ادامه به اجرای این طرح، بافشاری این رژیم برای ادامه به سیاست های تبعیض آمیز و اشغالگری خود را تاکید می کند.

حسام الدین آلا افزود:اهالی ما در جولان اشغالی سوریه در پاسخ به این تصمیم و نادید گرفتن هشدارها درباره خطرات این طرح از سوی رژیم اشغالگر دست به اعتصاب عمومی زدند و برای جلوگیری از نصب توربین های بادی در اراضی خود حضور پیدا کردند.

نماینده دایم سوریه بیان کرد: نیروهای رژیم اشغالگر با تیر اندازی و شلیک گاز آشک آور به سمت معترضان چندین نفر از آنان را زخمی کردند.

حسام الدین آلا گفت: شورای حقوق بشر با تصویب قطعنامه در 22 ژوئن گذشته از رژیم اشغالگر خواست تا قطعنامه شماره/497/ سال 1981 شورای امنیت را رعایت و قوانین و اقدامات صادر شده خود متعلق به جولان اشغالی سوریه را بلافاصله لغو کند.

نماینده دایم کشورمان در دفتر سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی در ژنو ادامه داد: شورای حقوق بشر همچنین در قطعنامه مذکور تصمیم رژیم اشغالگر برای نصب نوربین های بادی در اراضی زراعی اهالی جولان را نقض قانون بین المللی حقوق بشر و قطعنامه های ذیربط سازمان ملل متحد دانست و نسبت به پیامدهای آن بر محیط زیست و سلامت ساکنان سوری ابراز نگرانی کرد.

حسام الدین آلا گفت: ادامه به اجرای این طرح علیرغم پیامدهای فاجعه بار آن و توسل رژیم اشغالگر به زور برای اجرای آن بار دیگر نشان می دهد که اقدامات رژیم اشغالگر سیستماتیک است.

نماینده دایم کشورمان توضیح داد: این اقدامات غیرقانونی با اصول حقوق بین الملل و مقررات مربوطه به تعهدات مقامات اشغالگر برای عدم استفاده از اراضی تحت اشغال جهت تحقق منافع خود در تناقض است و صدها قطعنامه صادر شده از مجمع عمومی و شورای امنیت و مجلس اقتصادی و اجتماعی و مجلس حقوق بشر سازمان ملل که خواستار پایان دادن فوری به سیاست ها و اقدامات اشغالگرانه در اراضی اشغالی عربی سال 1967 از جمله جولان اشغالی سوریه را نقض می کند.

حسام الدین آلا گفت: علی رغم محکومیت بین المللی این اقدامات رژیم اشغالگر همچنان به ایجاد و توسعه واحد های شهرک نشینی و انتقال دادن شهرک نشینان به جولان اشغالی سوریه ادامه می دهد.

نماینده دایم سوریه در دفتر سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی در ژنو در پایان گفت: جمهوری عربی سوریه از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تا اقدامات اشغالگرانه و نقض حقوق اهالی جولان اشغالی سوریه توسط رژیم اشغالگر محکوم کند.

غیاث