سخنرانی رئیس جمهور بشار اسد در نشست دوره ای وزارت اوقاف در مسجد العثمان در دمشق