جعفری: سوریه از سازمان ملل می خواهد تا تصمیمات خود را برای پایان دادن به اشغال جولان توسط اسرائیل عملی کند

نيويورک-سانا

دکتر بشار جعفری، نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد تاکید کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد همیشه از اشغالگر اسرائیل خواستار پایان دادن به اشغال جولان سوری می شود اما با این حال ، جامعه بین المللی قادر به اجرای تصمیمات خود در این زمینه نبود و این امر موانع دستیابی به صلح در منطقه را افزایش داد.

دکتر جعفری در جریان نشست مجمع گفت: سوریه مجددا محکومیت اعلامیه اداره ایالات متحده در مورد جولان سوریه اشغالی و قدس اشغالی و حمایت واشنگتن از “جنایت قرن” را محکوم می کند و این اقدام را اقدام یک جانبه ای صادر شده توسط طرفی می داند که توانایی سیاسی یا قانونی در تصرف اراضی که متعلق به آن نیست را ندارد.

دکتر جعفری توضیح داد: اشغال اسرائیل بدون حمایت های سیاسی، نظامی و اقتصادی  برخی کشورها به ویژه ایالات متحده آمریکا، ادامه نمی یافت و بدتر نمی شد.

نماینده دایم کشورمان در سازمان ملل متحد تاکید کرد: سوریه از سازمان ملل می خواهد تا تصمیمات خود را برای پایان دادن به اشغال سرزمین های اشغالی عرب توسط اسرائیل عملی کند.. و بار دیکر تاکید می کند که حق حاکمیت خود بر جولان سوری اشغالی منوط به مذاکره نیست.

دکتر جعفری افزود: سوریه مجددا بر موضع قاطع و اصولی خود را در حمایت از حق مردم فلسطین در تعیین سرنوشت و تأسیس کشور مستقل خود و حق بازگشت پناهندگان به خانه هایشان تاکید می کند.

شاهد أيضاً

جعفری: جنگ تروریستی، اشغالگری و اقدامات اجباری پیامدهای فاجعه باری بر وضعیت حقوق بشر در سوریه داشته است

ژنو-سانا دكتر بشار جعفری، معاون وزیر خارجه و مهاجران تاکید کرد که جنگ تروریستی علیه …