برررسی عملکرد وزارت امور اجتماعی و کار در نشست امروز مجلس کشورمان

دمشق – سانا

مجلس خلق کشورمان امروز با تشکیل نشستی به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس به بررسی عملکرد وزارت امور اجتماعی و کار پرداخت.

دکتر سلوى عبد الله وزیر امور اجتماعی و کار تاکید کرد که  این وزارت همچنان به تلاش های خود برای ایجاد یک سیستم برای حمایت اجتماعی و تضمین خدمات بیمه زندگی و خدمات درمانی و حمایت اجتماعی از اقشار فقیر ادامه می دهد.

وزیر امور اجتماعی ادامه داد: برای اتمام اجرای برنامه حمایت از سربازان سابق و تأمین فرصت های شغلی و وام ها برای آنان تلاش می کنیم.

وی ضمن تاکید بر مبارزه با گدایی با همکاری وزارتخانه های ذیربط و جامعه مدنی گفت: وزارتخانه امور اجتماعی به دنبال راه اندازی پروژه “سوریه پس از جنگ” است.

به نوبه خود نمایندگان مجلس خواستار انجام اقدامات موثر برای مبارزه با گدایی و پایان دادن به کار کودکان و حمایت از سالمندان شدند.

وزیر امور اجتماعی در پاسخ به سؤالات نمایندگان گفت: استخدام دایم کارمندان موقت که برای بیش از دو سال اشتغال دارند حائز اهمیت است.

این جلسه با حضور ملول الحسین وزیر دولت برای امور مجلس خلق برگزار شد و ادامه آن به ساعت 11 ظهر فردا موکول شد.