وزارت آموزش و پرورش اسامی دانش آموزان برتر در امتحانات نهایی دوره متوسطه اول و دوم را اعلام کرد

دمشق-سانا

وزارت آموزش و پرورش اسامی دانش آموزان برتر در امتحانات نهایی دوره متوسطه اول و دوم را اعلام کرد.

امروز وزارت آموزش و پرورش امروز اسامی دانش آموزان برتر در امتحانات نهایی دوره متوسطه اول و دوم را اعلام کرد و این برتری را به آنان و خانواده هایشان تبریك گفت و برایشان آرزوی موفقیت کرد و گفت که پاداش های مالی به آنان اهدا خواهد شد.

ل.ب