یک زمین لرزه به شدت 4.1 شمال شرق حما را لرزاند

دمشق-سانا

شمال شرق حما عصر امروز در معرض زمین لرزه ای به قوت 4.1 ریشتر قرار گرفت.

مرکز ملی لرزه نگاری خبر از وقوع یک زمین لرزه به شدت 401 ریشتر در شمال شرق حما حدود 27 کم و عمق 5 کم در ساعت 15 و چهل دقیقه به افق دمشق داده است.

شاهد أيضاً

بازگشت 40 خانواده آواره که به دلیل تروریسم به روستای “ایب” در حومه شمالی درعا

درعا-سانا امروز بیش از 40 خانواده از روستای “ایب” وابسته به منطقه اللجاه در حومه …