حومه حسکه: کشته و زخمی شدن شماری از مزدوران رژیم ترکیه در انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در راس العین

حسکه-سانا

درپی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده  در نزدیکی مقر ایست و بازرسی ترکیه در اطراف راس العین در حومه حسکه، شماری از مزدوران تروریست رژیم ترکیه کشته و زخمی شدند.

منابع محلی به خبرنگار /سانا/ اعلام کردند: انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی مقر ایست و بازرسی ترکیه در روستای “تل جنب” در حومه غربی راس العین به کشته و زخمی شدن شماری از مزدوران تروریست رژیم ترکیه منجر شد.

لینا