رسانه های روسیه: یک مرد مسلح 6 کودکی را در شهر «سن پترزبورگ» روسیه به گروگان گرفته است