هشدار اداره کل هواشناسی در خصوص پدیده مه در مناطق کوهستانی، وسطی و قلمون

دمشق-سانا

اداره کل هواشناسی کشورمان با صدور یک اطلاعیه صبح امروز اطلاع داد: میانگین دمای هوا در کشور نزدیک به دمای نرمال است.

در این اطلاعیه آمده است: هوا به طور کلی صاف خواهد شد.

اداره کل هواشناسی در خصوص پدیده مه در مناطق کوهستانی، وسطی و قلمون هشدار داد.

این اداره همچنین به وزش باد ناپایدار شرقی، خفیف اشاره کرد.

پیش بینی دمای هوا در روزهای..

  سه شنبه چهارشنبه پتجشنبه
دمشق 18/10 17/10 14/8
قنيطره 20/7 19/7 16/5
درعا 21/11 20/11 17/9
سويدا 18/9 17/9 14/7
حمص 22/6 21/6 18/4
حما 22/7 21/7 18/5
حسكه 20/4 19/5 16/5
لاذقيه 25/13 24/13 21/11
طرطوس 23/14 22/14 19/12
حلب 18/5 17/7 14/7
ادلب 17/5 16/8 13/8
ديرالزور 20/8 19/9 16/8
رقه 19/5 18/6 15/5