رئیس جمهوری پیشین موریتانی درگذشت

نواکشوط – سانا

«محمد ولد شیخ عبدالله» رئیس جمهوری اسبق موریتانی دیشب در سن 82 سالگی در «نواکشوط» پایتخت موریتانی درگذشت.

خبرگزاری موریتانی اعلام کرد که دفتر ریاست جمهوری موریتانی به مناسبت درگذشت شیخ عبدالله 3 روز عزای عمومی در سراسر این کشور اعلام کرد.

ولد شیخ عبدالله در سال های 2007 و 2008 رئیس جمهوری موریتانی بود.