درخواست کارگزاران صهیونیستها (مخالفان خارج نشین سوریه) برای همکاری با رژیم صهیونیستی و تعیین نماینده در این رژیم

دمشق-سانا

کارگزاران صهیونیستها “مخالفان خارج نشین” از آغاز جنگ تروریستی علیه سوریه روابط خود را با رژیم صهیونیستی علنی کرده اند.

شبکه تلویزیون  12 اسرائیل در همین باره اطلاع داد: “فهد المصری” رئیس گروه مخالف موسوم به “جبهه نجات سوریه” با ارسال نامه ای برای رژیم صهیونیستی، خواستار همکاری با این رژیم برای تحقق به اصطلاح منافع مشترک و کمک آن به جبهه ادعایی شد.

وی در نامه خود از تعیین نماینده در رژیم صهیونیستی خبر و قول داد سوریه در آینده هرگز نبرد علیه اسرائیل را تایید نکند.