رقابت های ششمین دوره مسابقات اسب های عربی اصیل در دیماس پایان یافت

حومه دمشق-سانا

رقابت های ششمین دوره مسابقات اسب های عربی اصیل که به همت انجمن سوریه اسب های عربی اصیل و با همکاری دفتر اسب در وزارت کشاورزی و اصلاح اراضی زراعی در پیست سوارکاری دمشق در دیماس برگزار شد، به پایان رسید.

این مسابقات در هفت دور با مسافت های مختلف و شرکت اسبهای خالص عربی سوریه و اسب های عربی برگزار و شاهد رقابت های شدید میان اسب سواران شده است.

ل.ب