مهندس حسین عرنوس نخست وزیر بیمارستان ملی التل را افتتاح کرد

مهندس حسین عرنوس نخست وزیر بیمارستان ملی التل را افتتاح کرد

شاهد أيضاً

یورش مجدد شهرک نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی

قدس اشغالی-سانا شهرک نشینان صهیونیست تحت حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی امروز مجددا به مسجد الاقصی …