افتتاح بیمارستان ملی التل با ظرفیت 60 تخت و با هزینه یک میلیارد و 450 میلیون لیر

حومه دمشق – سانا

مهندس حسین عرنوس نخست وزیر امروز بیمارستان ملی التل با ظرفیت 60 تخت و با هزینه یک میلیارد و 450 میلیون لیر را افتتاح کرد.

600 هزار نفر ساکن در منطقه التل و اطراف آن از خدمات این بیمارستان بهره مند خواهند شد.