بازدید رئیس جمهور جناب اقای بشار اسد وخانم اسماء اسد از نمایشگاه تولیدکنندگان 2020 در تکیه سلیمانیه در دمشق