اعتصاب غذای «ماهر الاخرس» ۱۰۰ روزه شد

قدس اشغالی – سانا

«ماهر الاخرس» اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی در اعتراض به بازداشت اداری و غیرقانونی خود توسط این رژیم از مدتها پیش دست به اعتصاب غذا زده است.

درحال حاضر، اعتصاب غذای این اسیر فلسطینی در زندان‌های صهیونیست‌ها وارد صدمین روز خود شده است. اسیر ماهر الاخرس ۴۹ سال سن دارد و دارای ۶ فرزند است و همچنان به اعتصاب غذای نامحدود خود ادامه می‌دهد.

اسیر ماهر الاخرس در حالی بیش از ۳ ماه است که در اعتصاب غذا به سَر می‌برد که اوضاع جسمانی وی وخیم گزارش شده است. آخرین اخبار و گزارش‌های منتشر شده در این زمینه حاکی از آن هستند که زندگی و جان ماهر الاخرس به شدت در خطر است. همچنین گفته شده است که بر اثر این اعتصاب غذا، وی در حال از دست دادن قدرت بینایی و شنوایی خود است و اکنون قادر به صحبت کردن نیست. تمامی اینها در حالی است که دادگاه رژیم صهیونیستی نیز پس از تشکیل چند جلسه باز هم حاضر به صدور حکم آزادی الاخرس نشده است.