رئیس مجمع روحانیون مسلمانان روسیه جنایات تروریست ها در سوریه را محکوم می کند

مسكو-سانا

“آلبیر کرگانوف”، رئیس مجمع روحانیون مسلمانان روسیه جنایات تروریست ها در سوریه را که مورد حمایت خارجی هستند، محکوم کرد.

امروز، کرگانوف در مصاحبه ویدیویی با خبرنگار /سانا/ با محکوم کردن انفجار تروریستی روز پنجشنبه در سوریه که شیخ محمد عدنان الافیونی مفتی دمشق و حومه آن را هدف قرار داده، تاکید کرد: شهادت دردناک شیخ افیونی ضرر بزرگی برای همه است و این جنایت شوم قوانین اخلاقی و روحی را نقض می کند.

کرگانوف شهادت شیخ افیونی را به وزارت اوقاف، ملت سوریه و خانواده شهید تسلیت گفت و تاکید کرد که مسلمانان روسیه به دعاهای خود برای بازگشت صلح و برقراری به سوریه ادامه می دهند.

لینا بدران