تاکید رئیس مجلس بر اهمیت تحکیم همکاری ها بین سوریه و سازمان جهانی بهداشت

دمشق – سانا

حموده صباغ رئیس مجلس خلق امروز با “احمد المنظری” مدیر منطقه‌ ای سازمان جهانی بهداشت و هیات همراه وی دیدار کرد.

رئیس مجلس در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت تحکیم همکاری ها بین سوریه و سازمان جهانی بهداشت در سایه چالش های بزرگی که سوریه و بخش بهداشت آن در معرض آن ها قرار دارد گفت: اقدامات اقتصادی تحمیلی علیه ملت سوریه مانع تامین بسیاری از تجهیزات پزشکی و داروها می شود.

حموده صباغ گفت: دولت همچنان کلیه خدمات اساسی به شهروندان به ویژه خدمات بهداشتی و آموزشی ارائه می کند.

به نوبه خود مدیر منطقه‌ ای سازمان جهانی بهداشت گفت: سوریه برای تحقیق اهداف بهداشتی جامع آن و ارائه خدمات پزشکی در تمام مناطق کشور علی رغم چالش ها که با آن مواجه است، مصمم است.

احمد المنظری پس از این دیدار در مصاحبه با خبرنگاران نیز بر اهمیت تقویت همکاری ها با سوریه در زمینه خدمات پزشکی و تقویت سامانه های بهداشتی تا شهروندان بتوانند بدون هیچ بار مالی به خدمات بهداشتی با کیفیت بالا دسترسی داشته باشند، تاکید کرد.

تعدادی از نمایندگان مجلس و اكجمال مختوموفا نماینده دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت  در این دیدار حضور داشتند.

غیاث جاویش