حمله نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدورانشان به روستای قزعلی در تل ابیض استان رقه

رقه – سانا

نظامیان ارتش اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریست خود با توپخانه، روستای قزعلی در منطقه تل ابیض در حومه شمالی الرقه را هدف قرار دادند.

منابع محلی به سانا گفتند نظامیان اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریست آنها اطراف روستای قزعلی در حومه شمالی الرقه را هدف حملات توپخانه ای خود قرار دادند که سبب ورود خسارت های مالی شد.