سفیر ونزوئلا در دمشق: اتفاقات که در ونزوئلا رخ می دهد همان اتفاقات که در سوریه اتفاق افتاد

دمشق- سانا

سفیر جمهوری بولیواری ونزوئلا  در دمشق عماد صعب جزئیات جدید در مورد تلاش کودتا ناموفق که مخالفان ونزوئلایی انجام داده بودند با کمک وبرنامه ریزی آمریکا ، کشف کرد. وی توضیح داد که اهداف برنامه ریزی شده در کودتا ناموفق بمباران دادستان عمومی جمهوری ومدیریت امنیت ومؤسسات راهبردی ومقر تلویزیونی تیلیسور وکانال هشتم در نلویزیون ونزوئلا وتعداد دیگر از کانال های محلی می باشد.

سفیر جمهوری ونزوئلا بولیواری در دمشق عماد صعب در نشسته خبری در مقر سفارت ونزوئلا در دمشق توضیح داد که هواپیما نظامی که قرار بود در تلاش ناموفق کودتا به کاخ ریاست و وزارت کشور ودفاع وتعداد دیگر از مؤسسات حمله کند، ولی نیروهای امنیتی  هوشيار آمادگی کامل داشت وتوانستند تلاش مخالفان برای کودتا علیه دولت ونزوئلا ناکام بگذارند.

حسین حبیب

ت-م