دبیرخانه توسعه سوریه: 6 میلیارد لیر سوریه حاصل کمپین جمع آوری کمک های مردمی برای متضرران آتش سوزهای اخیر

دمشق-سانا

دبیرخانه توسعه سوریه اعلام کرد که کمپین جمع آوری کمکهای مردمی برای متضرران آتش سوزی های اخیر که توسط این نهاد را راه اندازی شد, در سطح مردمی واقتصادی نتایج مثبت را از طریق پرداخت مبالغ مالی قابل توجه محقق کرد ومبالغ جمع آوری شده بالغ بر 6 میلیارد لیر سوریه رسیده است.

دبیرخانه در صفحه فیسبوک خود اشاره کرد که به تمام خانوارهای وافرادی که محاصیل خود را از دست داده اند کمک مالی ارائه می شود. دبیرخانه افزود: کمکهای مردمی که از شهروندان از تمام استان های سوریه در آن شرکت کرده اند به حمایت مالی دولت سوریه مه چندی پیش تصویب شد اضافه می شود.

دبیرخانه به تمام شرکت کنندگان در این کمپین به خاطر ارائه کمک های مالی به هموطنان آسیب دیده خود تشکر کرد

شاهد أيضاً

افتتاح پارک ترافیک در مدرسه الملیحه به منظور آموزش قوانین رانندگی به دانش آموزان