شهادت 2 غیرنظامی یمن در شلیک آتش نیروهای گارد مرزی رژیم عربستان

صنعاء – سانا

شلیک آتش نیروهای گارد مرزی رژیم عربستان سعودی به سمت منطقه‌ای مرزی در استان «صعده» در شمال یمن به شهادت 2 غیرنظامی منجر شد.

به نقل از المسیره نت، استان «صعده» در یمن امروز شاهد شلیک آتش نیروهای گارد مرزی رژیم عربستان سعودی به منطقه «الرقو» در شهر مرزی «منبه» بود که به شهادت دو نفر از شهروندان آنجا منجر شد.