عــاجــل وزارت خارجه روسیه انفجار تروریستی که مسیر یک مینی بوس نظامیان در دمشق هدف گرفته را محکوم کرد

بگذارید نبرد گندم را ببریم

عبد الرحیم احمد مدیر کل خبرگزاری عربی سوریه/سانا/ طی مقاله ای با عنوان «بگذارید نبرد گندم را ببریم» که در شماره دیروز روزنامه الثوره منتشر شد، نوشت: برای چند سال پیش جنگ بر زندگی مردم سوریه سایه می‌افکند، واشنگتن و کشورهای غربی با محاصره سواحل و آسمان سوریه جهت مجازات ملت ما مانع ورود هر بوی امید یا نور یا یک دانه گندم از جزیره سوریه می شوند.

با رسیدن فصل برداشت گندم دانه های آن را شمارش می كنيم تا در جریان میزان فاجعه و بهایی که مردم سوریه پرداخت می کنند، قرار بشویم.

هم اکنون مشغول تدوین طرح فصل کشاورزی 2021 هستیم و مردم سوریه حق دارند از وزارت کشاورزی بپرسند که برنامه وزارت برای سال کشاورزی آینده  چیست؟..مردم درک می کنند که هنوز جنگ به پایان نرسیده است و دشمن به دنبال تشدید محاصره است که تدوین یک طرحی استثنایی برای یک وضعیت استثنایی را ایجاب می کند.

براساس اعلامیه وزارت کشاورزی، بیش از 600 هزار هکتار در استان های حماه، حمص، حلب، درعا و سویداء برای کشت جو اختصاص داده شد.

کارشناسان براین باوراند که اراضی آبیاری شده باید به کشت گندم اختصاص داده شود، ما اختصاص یک سوم اراضی جو یعنی حدود 200 هزار هکتار به کشت گندم پیشنهاد و فکر می کنیم که کشت گندم در این اراضی به افزایش میزان تولید گندم می انجامد.

همچنین کشت گندم در اراضی که در تابستان دچار آتش سوزی ها بودند امکان پذیر هست و با تامین کود و سوخت و تشویق کشاورزان می توان این اراضی را احیا کرد.

غیاث جاویش