حضور رئیس جمهور بشار اسد در روستای بسوت در حومه قرداحه

حضور رئیس جمهور بشار اسد در روستای بسوت در حومه قرداحه