حسن روحانی: ملت ایران در برابر جنگ اقتصادی آمریکا ایستاده است

تهران – سانا

حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت این کشور گفت: ملت ایران پس از دهه های متمادی دشمنی آمریکا انتظار و توقعی جز آنچه امروز می کند، ندارد.

رئیس جمهور ایران افزود: این ملت از کشورهایی که به صورت ناخواسته با این تحریم ها همراهی می کنند، انتظار ندارد در اقدامات ضدانسانی آمریکا شریک باشند.