وزارت خارجه کشور ضمن مخالفت قاطع با توافقات سازش با رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که صلح عادلانه و فراگیر جز با بازگشت حقوق صاحبان حق محقق نخواهد شد

دمشق-سانا

وزارت خارجه کشور ضمن مخالفت قاطع با توافقات سازش با رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که صلح عادلانه و فراگیر جز با بازگشت حقوق صاحبان حق، طبق قوانین و قطعنامه های بین المللی محقق نخواهد شد.

یک منبع مسئول در وزارت خارجه اعلام کرد: جمهوری عربی سوریه طی دهه ها از کشمکش عرب و اسرائیل خط مشی اصولی و ثابتی را در پیش گرفته است که مبتنی بر مخالفت با چشم پوشی از حقوق و اراضی و تثبیت امر واقع است.

وزارت خارجه سوریه بیان کرد: ملت سوریه در این راه خون ها داده و جانفشانی ها در همه زمینه ها و در همه سطوح کرده است.

منبع مسئول وزارت خارجه افزود: سوریه مجدداً بر موضع ثابت مبتنی بر پایبندی به حقوق و سرزمین و مخالفت با امتیازدهی و توافقات جداگانه به هر شکل یا مضمونی که باشد، تاکید می کند.

این منبع اعلام کرد: سوریه ضد توافقات و معاهدات با رژیم صهیونیستی بوده و خواهد بود و این قبیل توافقات را به زیان موضوعات عربی که در راس آنها مساله فلسطین وجود دارد، می داند.

وزارت خارجه سوریه بیان کرد: تجارب قبلی ثابت کرده است که عادی سازی و امضای معاهدات و توافقات با این دشمن نتیجه ای جز گستاخی رژیم صهیونیستی و ضعف و شکاف میان عرب به ارمغان نیاورده است.

منبع مسئول در وزارت خارجه سوریه تاکید کرد: سوریه بر موضع خود در مخالفت با سازش های قبلی و آتی تاکید دارد و مخالف هر توافق با دشمن اسرائیلی است و این توافقات حقوق و اراضی اشغال شده را باز نمی گرداند. سوریه بر جنگ با تروریسم اصرار دارد. سوریه بر اصول خود در مخالفت با عادی سازی روابط با صهیونیستها تاکید دارد و صلح عادلانه و فراگیر جز با بازگردانیدن حقوق صاحبان حق طبق قوانین و قطعنامه های سازمان ملل محقق نخواهد شد.

لینا بدران