ریاست شورای وزیران کشورمان: سه شنبه آینده به مناسبت سالگرد پیروزی جنگ اکتبر تعطیل است

دمشق – سانا

ریاست شورای وزیران کشورمان با صدور بخشنامه روز تعطیل سالگرد پیروزی جنگ اکتبر را اعلام کرد.

بر اساس بخشنامه ریاست شورای وزیران کشورمان روز سه شنبه آینده به مناسبت سالگرد پیروزی جنگ اکتبر تعطیل است.