جشن استقبال در سفارت هند در دمشق به مناسبت تولد مهاتما گاندی

دمشق-سانا

سفارت هند در دمشق به مناسبت تولد مهاتما گاندی در هتل داما روز در دمشق یک جشن استقبال برگزار کرد.