دستگیری یک فلسطینی در بیت لحم

قدس اشغالی – سانا

یک فلسطینی در بیت لحم در کرانه باختری توسط نیروهای اشغالگر صهیونیست دستگیر شد.

خبرگزاری فلسطینی “وفا” نوشت: نیروهای اشغالگر به منازل فلسطینیان در روستای حوسان واقع در غرب بیت لحم یورش بردند و یک فلسطینی را دستگیر کردند.