نخست وزیر مکلف لبنان از ماموریت تشکیل دولت استعفا داد

بيروت – سانا

مصطفی ادیب، نخست وزیر مکلف لبنان از تشکیل دولت لبنان استعفا داد.

وی در سخنرانی کوتاهی از کاخ بعبدا گفت: از مردم لبنان عذرخواهی کنم .

مصطفی ادیب دلیل استعفایش عدم وجود توافق ميان فراکسیون‌های پارلمانی را عنوان کرد.