مهندس عرنوس از پالایشگاه بانیاس بازدید به عمل آورد

طرطوس-سانا

مهندس حسین عرنوس نخست وزیر کشورمان امروز از روند عمليات بازسازی پالایشگاه بانیاس از نزدیک جویا شد.

یادآور می شود که این پالایشگاه پس از چند روز تعطیلی قرار است مجددا فعالیت خود را آغاز کند.