ادامه سرقت نفت سوریه توسط آمریکا

حسكه-سانا

خبرنگار سانا در حسکه از ادامه سرقت نفت کشور توسط آمریکا خبر داد.

نیروهای آمریکایی در ادامه سرقت ثروت های سوریه یک کاروان متشکل از 35 تانکر حامل نفت سوریه را به عراق منتقل کردند.

منابع محلی به خبرنگار سانا گفتند که یک کاروان متشکل از 35 تانکر حامل نفت سرقت شده از میادین نفتی کانتون الجزیره سوریه توسط اشغالگران آمریکایی، شامگاه دیروز  خاک سوریه را از طریق گذرگاه “الولید” واقع در منطقه “یعربیه” به مقصد عراق ترک کرد.