وزیر دفاع ايران: مقاومت تا بیرون راندن دشمن از غرب آسیا ادامه خواهد یافت

تهران – سانا

امیر حاتمی وزیر دفاع ايران تاكيد كرد كه مقاومت  تا بیرون راندن دشمن آمریکایی از غرب آسیا و پاک کردن منطقه ادامه خواهد یافت.

در همین راستا، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش ایران گفت: همه تحرکات دشمن را در منطقه و فرامنطقه رصد می‌کنیم.