ورود 60 خودروی نظامی آمریکا از عراق به شمال شرق سوریه

حسكه-سانا

اشغالگران آمریکایی شب گذشته یک کاروان حامل تجهیزات و خودروهای نظامی خود را از عراق، وارد خاک کشور کردند تا در پایگاه‌های غیرقانونی خود در این کشور از آنها استفاده کنند.

منابع محلی در منطقه «الجوادیه» در حومه الحسکه به خبرنگار سانا گفتند:  اشغالگران آمریکایی، شب گذشته یک کاروان شامل 60 خودروی نظامی را از طریق گذرگاه غیرقانونی «الولید» عراق وارد کشور کردند و از این میزان، 40 خودروی نظامی به پایگاه‌های غیرقانونی آمریکا در شهر الحسکه و 20 خودرو نظامی به فرودگاه «خراب الجیر» در حومه شمالی این شهر منتقل شدند.

بنا بر این گزارش، نیروهای آمریکایی به صورت مستمر کاروان‌های حامل تجهیزات نظامی و لجستیکی و تسلیحاتی خود را از طریق گذرگاه‌های غیرقانونی وارد الحسکه می‌کنند تا حضور غیرقانونی خود در منطقه «الجزیره» را تقویت بخشند و به نوعی تداوم سرقت نفت و سرمایه‌های کشور را با کمک شبه‌نظامیان «قسد» و سایر گروه‌های مسلح همپیمان خود در این منطقه را تضمین کنند.