اتحادیه کارگران دمشق : کار با جدیت برای ایجاد نیازهای شهروندان باشد

دمشق – سانا

اتحادیه کارگران دمشق اعلام کرد که کار با جدیت برای ایجاد نیازهای شهروندان باشد .

اتحادیه کارگران دمشق طی جلسه ماهانه کارهای خود در آینده و راهکارهای حل تنش ها و مشکلات ایجاد نیازهای شهروندان از کالاهای عذایی و همکاری با دستگاه های ذی ربط برای کاهش بهای کالاها را بحث و گفتو کرد .

شرکت کنندگان به بازنگری به نرح گازوئیل ، روش بخش کردن و وارد کردن آن و اهمیت پیگری دعوت کردند .

محمد ب

ت-م